Polygenetic teriminin tıbbi anlamı; a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.