Polygram teriminin tıbbi anlamı; n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.