Polymastia teriminin tıbbi anlamı; n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.