Polymerization teriminin tıbbi anlamı; n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.