Polymicrogyria teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.