Polymorph teriminin tıbbi anlamı; n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.