Polymyalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.