Polyneuropathy teriminin tıbbi anlamı; n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.