Polyodontia teriminin tıbbi anlamı; n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.