Polypodia teriminin tıbbi anlamı; n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.