Polyscelia teriminin tıbbi anlamı; n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.