Polyspermia, Polyspermism teriminin tıbbi anlamı; n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.