Polysynovitis teriminin tıbbi anlamı; n. Birkaç sinovyal zarın berabre iltihabı, polisinovit.