Pondorf Reaction teriminin tıbbi anlamı; Tüberküline batırılış lanset ile ön kolun ön yüzüne birbirini çaprazlayan 1 cm. kadar iki çizgi ile yapılan reaksiyon;