Pontocerebellar teriminin tıbbi anlamı; a. Varol köprüsüne ve beyinciğe ait.