Popliteal Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Dizardı arteri, a. poplitea. Prostatic artery, arteria, Prostat arteri, a. prostatica. Pudental artery, arteria, Edep arterleri. (1. External deep pudendal artery, arteria, Edep derin dış arteri, a. pudenda externa profunda. 2. Internal pudendal artery, arteria, Edep iç arteri, a. pudenda interna. 3. External superficial pudendal artery, arteria, Edep yüzeysel dış arteri, a. pudenda externa superficialis);