Popliteus teriminin tıbbi anlamı; n. Dizardı kası, musculus popliteus.