Porocephaliasis teriminin tıbbi anlamı; n. Dokularda prosefali bulunması hali.