Porokeratosis teriminin tıbbi anlamı; n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.