Porongraphy teriminin tıbbi anlamı; n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.