Porous Cell teriminin tıbbi anlamı; Mesameli hücre;