Porphyrinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İçinde porfirin bulunan koyu kırmızı bir idrar çıkarılması, porfirinüri.