Porta teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. portae). Kapı.