Posiomania teriminin tıbbi anlamı; n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, aşırı şeklide içki arama ve içme eğilimi.