Post Prandial teriminin tıbbi anlamı; a. Yemekten sonra, yemek sonu.