Postabortal teriminin tıbbi anlamı; a. Düşük sonu, düşük sonrası.