Postbulbar teriminin tıbbi anlamı; a. Medulla oblongata arkasında.