Postcava teriminin tıbbi anlamı; n. Alt vena cava.