Postclavicular teriminin tıbbi anlamı; a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.