Postcornu teriminin tıbbi anlamı; n. Yan karıncığın arka boynuzu.