Posthepatic teriminin tıbbi anlamı; a. Karaciğerni arkasında olan.