Posthypnotic teriminin tıbbi anlamı; a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.