Postinfarction teriminin tıbbi anlamı; a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.