Postmastectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Mastektomi sonrası, mastektomi'den sonra (görülen, oluşan).