Postnatal teriminin tıbbi anlamı; a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.