Postoblongata teriminin tıbbi anlamı; n. Soğanilik ardı.