Postocular teriminin tıbbi anlamı; a. Göz arkası, göz arkasında.