Postorbital teriminin tıbbi anlamı; a. Orbita arkası, orbita arkasında.