Posture Sense teriminin tıbbi anlamı; Vücudun ve kısımlarının duruşlarını bildiren duyu;