Postvaccinal teriminin tıbbi anlamı; a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.