Postvital teriminin tıbbi anlamı; a. Ölümden sonra.