Potamophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.