Potassium Acetate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Potasyum sitrat gibi kullanılan bileşim (CH3.COOK9: