Potassium Chlorate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Suda erir renksiz, kokusuz parlak kristaller veya toz (KCIO3).