Potassium Guaiacolsulfonate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bazan bronşit tedavisinde kullanılan beyaz billuri toz (C6HH3.OH.OCH3.SO3K).