Potassium Iodide teriminin tıbbi anlamı; biochem. Frengide kullanılan rentksiz, saydam cisim (KI).