Potatorium teriminin tıbbi anlamı; n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.