Potentia teriminin tıbbi anlamı; n. Güç, kuvvet, enerji.