Potentiation teriminin tıbbi anlamı; n. Kuvvetlendirme tesirini arttırma.