Potion Sodium Tartraet teriminin tıbbi anlamı; biochem. Hafif müleyyin, beyaz billuri toz (C4H4KNaO6).